Szkolenia, szkolenia...

Szkolenia, szkolenia...

W ubiegłym miesiącu nasi doradcy wzięli udział w szkoleniu, którego tematem była: „Skuteczna windykacja międzynarodowa”

Zgodnie z agendą uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę z obszaru prawnych uwarunkowań windykacji należności na terenie UE.
Pogłębili wiedzę z zakresu zarządzania procesem odzyskiwania należności zagranicznych, poznali praktyczne
metody skutecznej egzekucji należności w konkretnych krajach UE (m.in. Niemcy, Francja, Anglia, Włochy),
zostali zapoznani z zasadami dotyczącymi prawa właściwego i jurysdykcji sądowej oraz ich znaczeniem dla
kształtowania stosunków prawnych z kontrahentami zagranicznymi.

Podnosimy nasze kompetencje by jeszcze lepiej móc świadczyć Państwu usługi.